Test alert message!

Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een computer, tablet of smartphone, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

© 2018 Alle rechten voorbehouden.

 

 

Disclaimer

Hoewel wij bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid in acht nemen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie compleet, actueel of accuraat is. Alle informatie is verkregen via aan ons verstrekte informatie van leveranciers, bijsluiterteksten en verpakkingsteksten. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is, alsmede de websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden en die via deze website toegankelijk zijn.
Op deze site vindt u slechts algemene informatie. Wij hebben deze teksten niet gericht op individuele personen en omstandigheden. Vanzelfsprekend hebben we wel getracht deze informatie zo duidelijk en correct mogelijk te omschrijven. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor uw eigen keuzes en interpretaties. Mocht u specifieke vragen of problemen hebben dan adviseren we u contact op te nemen met uw (huis)arts, diëtist of andere deskundigen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het onjuist interpreteren van deze teksten.
In deze disclaimer wordt verstaan onder:
•  Webpagina: iedere webpagina op deze website
•  ‘Deze shop: de bevoegde uitgever en eigenaar van de webpagina’s;
•  Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijvoorbeeld kopen);
•  U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
• Inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
•  Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
Het onderstaande is van toepassing op elke webpagina. Door een webpagina van deze site te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
Wij spannen ons er voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Deze site verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is voor particulier gebruik bedoeld.
Alle webpagina's van deze website worden louter aangeboden ter informatie. Deze informatie wordt dan ook niet aangeboden in een diëtist-cliënt verhouding. Het komt niet in de plaats van het advies van een aangezochte of aangewezen diëtist of andere (para)medicus.

De webpagina’s zijn niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar (huis)arts en/of diëtist te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie.
De informatie op de website is met uiterste zorg samengesteld.
Deze website is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
Wij mogen de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door ons gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
Behoudens deze disclaimer, zijn wij niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
Elke vorm van informatie in de vorm van suggesties, ideeën, citaten en dergelijke die wij van u ontvangen wordt door ons gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Wij behouden ons het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.
Deze website, webpagina’s en de computers van deze site zijn professioneel beveiligd tegen virussen en hackers. Ook gebruiken we hoogwaardige hard- en software. De beschermingsprogramma’s worden regelmatig vernieuwd. Helaas kunnen we ondanks deze maatregelen de afwezigheid van virussen of hackers, die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, niet garanderen.
Wij behouden ons het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken.
U zal de eigenaar van deze shop, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders en handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants en dergelijke die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Naar boven

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder